Almia söker läkare för internmedicin

16 Jun
En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST).

Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 eller 5,5 år (beroende på föreskrift) för att erhålla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i internmedicin som en specialistläkare behöver. Under din specialiseringstjänstgöring arbetar du som läkare under handledning och klinisk instruktion samt deltar i kompletterande utbildning.

Målbeskrivningar

I respektive målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen samt hur dessa förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.

Individuellt utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet ska omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som ST-läkaren behöver genomföra för att uppfylla kompetenskraven i den aktuella målbeskrivningen. Utbildningsprogrammet bör innehålla både intern och extern utbildning, tid för självstudier och handledning samt tid för de självständiga arbeten som ST-läkaren behöver genomföra under sin specialiseringstjänstgöring.

Anställningsform

Läkarförbundet rekommenderar att specialiseringstjänstgöringen genomförs inom ramen för en tillsvidareanställning som ST-läkare. Det är bättre såväl ur ett anställnings- som utbildningsperspektiv. För att tjänstgöringen ska kunna tillgodoräknas i din specialiseringstjänstgöring krävs det att du erhåller handledning och klinisk instruktion samt att arbetsuppgifterna ligger inom ramen för den aktuella målbeskrivningen för den specialitet du avser erhålla. Det finns således en möjlighet att inom ramen för din specialiseringstjänstgöring tillgodoräkna dig tidigare vikariat som du haft som legitimerad läkare, om tjänstgöringen skett under ST-liknande former.

Leave a Reply

Your email address will not be published.